I disse tider er der et øget fokus på sundhed og sygdom. Der findes mennesker som bruger en stor del af deres liv på at bekymre sig om en lang række sygdomme. Dette er typisk også de mennesker hvor fokuseret på sundhed og sygdom næsten er usundt i sig selv.

Selvom vi sørger for regelmæssigt at spise sund og at motionere, kan vi alligevel stadig blive ramt af sygdom. Hermed ikke sagt at du ikke kan nedsætte din egen og dine kæres risiko for sygdomme. Dette kan du gøre på flere forskellige måder.

Sørg for at gøre brug af de nødvendige værnemidler

Den første type sygdomme du kan prøve at undgå, er sygdomme såsom influenza. Influenza er en virus, som inficerer kroppen. Dette gør den primært gennem munden, næsen eller øjnene. Ønsker du at undgå influenza kan det derfor være en god ide at fokusere på at din familie og dig selv, skal undgå at røre jer selv i ansigtet.

Herudover er det også en god ide at få købt nogle nødvendige værnemidler, i tider med særlig høj smitterisiko. Disse værnemidler kunne blandt andet være håndsprit, mundbind og plastikhandsker. Står I selv og mangler nogle mundbind kan du se udvalget af mundbind her.

Skab gjorde vaner hos dine børn allerede fra en tidlig alder

Ønsker du at forebygge mere livsstil præget sygdomme hos specielt dine børn, kan det være smart at give dem nogle gode vaner fra en tidlig alder. Livsstil Præget sygdomme er specielt sygdomme som diabetes 2, hjerte karsygdomme og kræft. Ved at give dine børn nogle sunde vaner, vil du kunne forbedre deres chancer for at undgå disse sygdomme, dog er det dermed ikke sagt at de ikke kan være uheldige.

Gode vaner indebærer at du vænner dine børn til at spise sundt, og at få motioneret regelmæssigt på ugentlig basis.